در روغن موتور خودرو بیلگین مدل Pjo-2 مناسب برای پژو پارس

توضیحات

درب روغن موتور خودرو از قطعات حساس در خودرو می باشد که در صورت نشتی یا مفقودی باید به سرعت جایگزین گردد. این محصول نوع استاندارد این قطعه است و با درب مخزن روغن کاملا فیکس می گردد.

مناسب برای خودرو پژو پارس